στοιχεῖα (stoicheia)

στοιχεῖα (stoicheia)

Rain on burnt forest,

The earth, water, fire and air,

God regenerates.

Select this link to read a definition of στοιχεῖα (stoicheia), “the elements.”