כוכב בית לחם (Star of Bethlehem)

Phenomenal star

Infinite Child among us

The Messiah’s birth